Matoshri Academy, Eklahare, Nashik

Apply Now

Bus Facility

Bus Facility

Sr. No. BUS STOP FEES AMOUNT
1 DARANASANGAVI SHIMPI TAKALI L LAL PADI RS 6500
2 MADSANGAVI ODHA SHILAPUR RS 5000
3 LAKHALGAON CHEHEDI CHANDORI CHITEGAON RS 6000
4 SAMANGAON EKLAHARE RS 6500