Matoshri Academy, Eklahare, Nashik

Apply Now

Parents Teacher Association

Parents Teacher Association

Sr. No. Name Designation Mobile No. Remark
1 Sonar Shailendra Somnath Secretary
2 Dhokane Sandip Bhairu Parent Representative 9823477706
3 Nathe Manisha Vijay Parent Representative 8999472672
4 Dushing Arun Parashram Parent Representative 9850441311
5 Kahandal Savita Nilesh Parent Representative 9657114220
6 Jagtap Sandip Ambadas Parent Representative 7773900659
7 Dushing Harsha Anil Parent Representative 7588553058
8 Kahandal Nita Bhalchandra Parent Representative 7385914736
9 Aaher Samadhan Ramkrushna Parent Representative 9529166479
10 Jadhav Pranali Ramnath Parent Representative 7066096854
11 Ghuge Manoj Chandrabhan Parent Representative 9623502155
12 Kahandal Savita Dinkar Parent Representative 8600678140
13 Bagul Harishchandra Kisan Parent Representative 9021833253
14 Chavan Archana Bapu Teacher Representative 9689267287
15 Jadhav Deepali Shrikrushna Teacher Representative 8806651565
16 Kolhe Shilpa Shantaram Teacher Representative 9623691861
17 Medhane Sonali Vishnu Teacher Representative 9890458211
18 Pawar Smita Shivaji Teacher Representative 7972945737
19 Pekhale Chandani Nivrutti Teacher Representative 7263997750